Object's details: Zapomniany spis mieszczan oławskich z 1586 roku. Próba oszacowania zaludnienia Oławy w końcu XVI wieku

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy