Object's details: Struktura demograficzna, zawodowa i społeczna ludności Oławy w świetle spisu z 1846 r.

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy