Object's details: Supremacja władzy ustawodawczej w okresie przejściowym na podstawie Małej konstytucji z 1919 r.

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy