Object's details: Zmiana brzmienia art. 100 k.k.w. – przejaw skutecznej walki z problemami współczesnego polskiego systemu penitencjarnego czy krok wstecz na drodze do pełnej realizacji międzynarodowych standardów?

PDF
Structure
Prawo wobec wyzwań współczesności : z zagadnień nauk penalnych.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy