Obiekt

Tytuł: Man, woman,... a disabled person? gender (in) disability and education in the family ; Kobieta, mężczyzna,... osoba niepełnosprawna? Płeć (w) niepełnosprawności a wychowanie w rodzinie

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Man, woman,... a disabled person? gender (in) disability and education in the family  
Kobieta, mężczyzna,... osoba niepełnosprawna? Płeć (w) niepełnosprawności a wychowanie w rodzinie

Twórca:

Banach, Iwona

Temat i słowa kluczowe:

disabled person   disabled woman   third sex   social functioning  
osoba niepełnosprawna   kobiety niepełnosprawne   trzecia płeć   funkcjonowanie społeczne

Abstrakt:

The main purpose of the research was to find out the situation related to the social functioning of women with physical disabilities and the perception of their disability. The study was conducted in 2014 in Lubuskie; it included 92 women with disabilities. These were women with reduced mobility. Research was carried out individually and consisted of completing a questionnaire. I used the method of in-depth interview and questionnaire interview. The resulting material was then analyzed qualitatively and quantitatively by myself. I chose to analyze some questions relevant to the context of measures taken in the article. The concept of social marking was applied to explain the attitudes adopted towards people with disabilities. Current attitudes exhibited towards women with disabilities and the perception of their disability are the result of many years of treating them as the dregs of society and denying them their right to a normal social life. The main limitations in the functioning of these people are not related to the lack of physical fitness, but are a reaction of the social environment on disability and how it is perceived.  

Problematyka podejmowana w artykule odnosi się do obszaru zarówno pedagogiki społecznej, jak i pedagogiki specjalnej. Poruszane rozważania stanowią próbę egzemplifikacji pomijania płci w odniesieniu do osób niepełnosprawnych traktowanych w sposób globalny, z pomijaniem różnicy wynikającej z płci. Głównym celem prowadzonych badań było poznanie sytuacji związanych z funkcjonowaniem społecznym kobiet niepełnosprawnych ruchowo oraz percepcją własnej niepełnosprawności. Badania przeprowadzono w 2014 roku na terenie województwa lubuskiego, objęto nimi 92 kobiety niepełnosprawne. W badaniach ograniczono grupę kobiet z niepełnosprawnością do kobiet z dysfunkcją narządu ruchu. Badania prowadzone były indywidualnie i polegały na wypełnieniu kwestionariusza. Charakter badań implikował metodę i narzędzie badawcze. Zasadne było odwołanie się do metody wywiadu pogłębionego i kwestionariusza wywiadu. Uzyskany materiał poddałam następnie analizie jakościowej i ilościowej. Spośród wielu pytań, jakie zadałam niepełnosprawnym kobietom do niniejszej analizy wybrałam kilka istotnych dla kontekstu podjętych w artykule rozważań. Dla wyjaśniania postaw przyjmowanych wobec osób niepełnosprawnych, a w szczególności sytuacji niepełnosprawnych kobiet, z powodzeniem zastosowanie może znaleźć koncepcja naznaczania społecznego. Koncepcja ta, przyjmując społeczny model niepełnosprawności, definiuje ją tym samym jako ograniczenie w pełnieniu ról społecznych. W konsekwencji niepełnosprawność w reakcjach otoczenia traktowana jest jako dewiacja, a osobom nią dotkniętym nadawane są tzw. etykietki, przypisujące je tym samym do określonej kategorii. Konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na fakt, iż aktualne postawy przejawiane wobec kobiet niepełnosprawnych oraz percepcja własnej niepełnosprawności stanowią wynik wieloletniego traktowania ich jako marginesu społecznego, przy jednoczesnym odmawianiu im prawa do normalnego życia społecznego. Główne ograniczenia w funkcjonowaniu tych osób stanowią nie tyle przyczyny związane z brakiem sprawności fizycznej, ile reakcje otoczenia społecznego na niepełnosprawność i jej odbiór.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91670   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.277.292

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Iwona Banach

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 mar 2022

Data dodania obiektu:

17 paź 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

365

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

443

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97738

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji