Object

Title: The metaphor of economy and consumption in human relationships ; Metafora ekonomii i konsumpcji w relacjach międzyludzkich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The metaphor of economy and consumption in human relationships  
Metafora ekonomii i konsumpcji w relacjach międzyludzkich

Creator:

Biedroń, Małgorzata

Subject and Keywords:

communication   consumerism   interpersonal relationships   logic of economics  
komunikacja   konsumpcjonizm   logika ekonomii   relacje międzyludzkie

Abstract:

Many scholars point to the fact that the logic of economics: maxi­mization of utility, profit and productivity, is found not only in the rules of free-market economy, work or consumption of goods and services, but also in the sphere of interpersonal relations. Commonly used terms, words, or phraseologies that describe relationship with another person, point to the penetration of the logic of hard economics into this sphere of life. According to the thesis of language determinism, the language we use in communication with others also has the power to create reality. The unreflective use of certain concepts makes them a part of the familiar „normal world”, not only do not arouse resentment, but even surprise or dissonance, moreover, affect our behaviour in the face of various events and with other people.  

Wielu badaczy wskazuje na fakt, że logika ekonomii, czyli maksymalizacja użyteczności, zysków, wydajności, nie tylko znajduje wyraz w regułach gospodarki wolnorynkowej, wykonywanej pracy zawodowej czy konsumpcji dóbr i usług, lecz także nie pozostaje bez wyraźnego wpływu na sferę stosunków międzyludzkich. Powszechnie używane pojęcia, słowa czy związki frazeologiczne, opisujące relację z drugim człowiekiem, wskazują na przenikanie logiki twardej ekonomii do tej sfery życia. Zgodnie z tezą determinizmu językowego język, jakiego używamy w komunikacji z innymi, ma też moc kreowania rzeczywistości. Bezrefleksyjne używanie pewnych pojęć sprawia, że stają się one częścią oswojonego, „normalnego” świata i nie tylko nie budzą niechęci czy nawet zdziwienia bądź jakiegokolwiek dysonansu, lecz także wpływają na nasze zachowania w obliczu różnych zdarzeń oraz w stosunku do innych ludzi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89652   ISBN 978-83-62618-37-8

DOI:

doi:10.34616/22.19.003

Language:

pol

Relation:

Komunikacja a zmiana społeczna, s. 31-43

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Biedroń

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jun 13, 2018

Number of object content hits:

169

Number of object content views in PDF format

202

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95524

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information