Object

Title: Home as Childhood and Growing-up Space – (Auto)biographical Contexts in Coaching Activities ; Dom jako przestrzeń dzieciństwa i dorastania – (auto)biograficzne konteksty w pracy coachingowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Home as Childhood and Growing-up Space – (Auto)biographical Contexts in Coaching Activities  
Dom jako przestrzeń dzieciństwa i dorastania – (auto)biograficzne konteksty w pracy coachingowej

Creator:

Piorunek, Magdalena

Subject and Keywords:

coaching   family   home   life coaching   relation space   territory  
coaching   dom   life coaching   miejsce   rodzina   terytorium

Abstract:

The text characterises coaching as a non-directive form of individual support. It points out that in the coaching context, the process of self-improvement and enhancing one’s individual reflections is mostly future oriented. Nevertheless, to realise, i.e. to identify and name one’s individual and interpersonal resources one often needs to think deeply of the course of one’s life in the context of time and space. In this aspect, one’s family-of-origin home is depicted as space (place, territory) where the biographical daily life occurs in the physical and interpersonal sense. The functions of home and some contexts in which home is analysed in the social and environmental psychology are underlined. Next, the text demonstrates how selected exercises that focus on analysing home as childhood and growing-up space might be used in the life-coaching activities.  

W tekście dokonano charakterystyki coachingu jako niedyrektywnej formy wsparcia jednostki. Wskazano na to, że proces samodoskonalenia i pogłębiana refleksji indywidualnej w kontekście coachingowym skierowany jest przede wszystkim ku przyszłości. Niemniej jednak uświadomienie sobie – zidentyfikowanie i nazwanie posiadanych zasobów na poziomie indywidualnym i interpersonalnym – wymaga często namysłu nad przebiegiem dotychczasowego życia w kontekście miejsca i czasu. W tym aspekcie ukazano dom rodziny pochodzenia jako przestrzeń (miejsce, terytorium) rozgrywania się codzienności biograficznej w sensie fizycznym oraz interpersonalnym. Wskazano na funkcje domu i niektóre konteksty jego analizy w społecznej psychologii środowiskowej. Następnie wybiórczo pokazano możliwości wykorzystania przykładowych ćwiczeń związanych z analizą domu jako przestrzeni dzieciństwa i dorastania w ramach life coachingu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89181   ISBN 978-83-62618-29-3

DOI:

doi:10.34616/22.19.087

Language:

pol

Relation:

Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, s. 39-52

Rights holder:

Copyright by Magdalena Piorunek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Aug 16, 2022

In our library since:

Jan 4, 2018

Number of object content hits:

250

Number of object content views in PDF format

294

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94586

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information