Object

Title: Between healthy „thinking” and „sick soul” –on the pragmatics and consequences of religious experience in everyday life ; Między „zdrowomyślnością” a „duszą chorą” – o pragmatyczności i konsekwencjach doświadczenia religijnego w życiu codziennym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Between healthy „thinking” and „sick soul” –on the pragmatics and consequences of religious experience in everyday life  
Między „zdrowomyślnością” a „duszą chorą” – o pragmatyczności i konsekwencjach doświadczenia religijnego w życiu codziennym

Creator:

Paszenda, Iwona

Subject and Keywords:

pedagogy of everyday life   postmodern society   pragmatism   religious experience  
doświadczenie religijne   pedagogika życia codziennego   pragmatyzm   społeczeństwo ponowoczesne

Abstract:

In the article the question of religious experience combined with the problem of pragmatic philosophy of William James has been undertaken. The aim of the article is the attempt of (re)cognition of pragmatics and consequences of religious experience for the practice of everyday life of postmodern societies. Ascertainments and final conclusions presented in the text have been formulated on the basis of the chosen features of religious individualities, which characterize those who experience religiously. In the conclusion it has been assessed that religious experiences are pragmatic because of consequences which they exert on the feeling of those who experience religiously. Two types of consequences of believing in a deity have been distinguished – the dysfunctional and the functional. Conclusions have been formulated for religious upbringing and pedagogy of everyday life.  

W niniejszym artykule podjęto zagadnienie doświadczenia religijnego, łącząc je z problematyką filozofii pragmatycznej Williama Jamesa. Celem artykułu jest próba (roz)poznania pragmatyczności i konsekwencji doświadczenia religijnego dla praktyki życia codziennego społeczeństw ponowoczesnych. Zawarte w tekście ustalenia i ostateczne wnioski sformułowano w oparciu o wybrane cechy indywidualności religijnych, którymi charakteryzują się ci, którzy doświadczają religijnie. W konkluzji ustalono, że doświadczenia religijne są pragmatyczne z powodu skutków, jakie wywierają na samopoczucie tych, którzy doświadczają religijnie. Wyróżniono dwa typy konsekwencji wiary w bóstwo – dysfunkcjonalny i funkcjonalny. Wysunięto wnioski pod adresem wychowania religijnego oraz pedagogiki życia codziennego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89169   ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 193-207

Rights holder:

Copyright by Iwona Paszenda

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 3, 2018

Number of object content hits:

153

Number of object content views in PDF format

180

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94571

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information