Object

Title: Putting the constant limits of behaviour – the area of parents’ (in)competence ; Stawianie stałych granic zachowania – obszar (nie)kompetencji rodziców

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Putting the constant limits of behaviour – the area of parents’ (in)competence  
Stawianie stałych granic zachowania – obszar (nie)kompetencji rodziców

Creator:

Mitręga, Anna

Subject and Keywords:

communication   constant limits of behavior   parents' competences  
kompetencje rodziców   komunikacja   stałe granice zachowania

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

Setting constant limits of behavior is one of the fundamental conditions while arranging child’s safe educational environment. Constant and clear messages concerning the rules which regulate functioning of people in their environments enable unimpeded and safe ways of development. Analyzing parents’ competences in view of the attachment theory, one of the most difficult parental duties is counterbalancing child’s opposing aspirations to intimacy and free exploration. This study is on the awareness of setting constant limits necessity, and also on practical ability to define rules, emotion and behavior expression, as well as on retaining clear rules and ability to be consistent. Many additional external factors hamper for parents to ensure constant, clear and sensible rules. The research materials come from meetings with parents of pre-school and early-school children that took place in Wroclaw educational establishments. Respondents voluntarily were participating in workshops which objective was how to set limits. At the same time parents took part in deepen interviews which were concentrated on the raised problems. The collected empirical data enabled parents’ competences to be described and their improvement prospect to be carried out.  

Stawianie stałych granic zachowania jest jednym z zasadniczych warunków aranżowania bezpiecznego otoczenia wychowawczego dziecka. Stałe, jasne przekazy dotyczące reguł i zasad regulujących funkcjonowanie ludzi w swoim środowisku umożliwiają swobodne i bezpieczne drogi rozwoju. Analizując kompetencje rodziców w kontekście teoretycznym, można zauważyć, że jedną z najtrudniejszych rodzicielskich powinności jest równoważenie przeciwstawnych dążeń dziecka do bliskości i nieskrępowanej eksploracji. Problemem podjętym w opracowaniu jest świadomość konieczności stawiania stałych granic, praktyczna umiejętność definiowania reguł, ekspresji emocji i zachowań, utrzymanie jednoznacznych zasad oraz zdolność do konsekwencji. Wiele dodatkowych czynników zewnętrznych utrudnia rodzicom zapewnienie stałości zasad, ich czytelności i sensu. Materiał badawczy pochodzi ze spotkań z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym we wrocławskich placówkach. Grupa badanych dobrowolnie uczestniczyła w warsztatach, których cel dotyczył stawiania granic. Jednocześnie rodzice wzięli udział w wywiadach pogłębionych, koncentrujących się na postawionych problemach. Zebrane dane empiryczne umożliwiły opis rodzicielskich kompetencji, a także perspektywę ich doskonalenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89110   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.052

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 187-199

Rights holder:

Copyright by Anna Mitręga

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Dec 21, 2017

Number of object content hits:

2 153

Number of object content views in PDF format

2333

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94500

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information