Object

Title: Some remarks on the legislative process and the validity of the Act on Combating Unfair Competition of 1926 ; Uwagi o procesie legislacyjnym i obowiązywaniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Some remarks on the legislative process and the validity of the Act on Combating Unfair Competition of 1926  
Uwagi o procesie legislacyjnym i obowiązywaniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r.

Creator:

Dolata, Tomasz

ORCID:

0000-0003-2028-0671

Subject and Keywords:

Second Republic of Poland law   intellectual property   industrial property   combating unfair competition   Polish law on combating unfair competition of 1926  
prawo II RP   własność intelektualna   własność przemysłowa   zwalczanie nieuczciwej konkurencji   polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r.

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The legislative process and issues of the temporal and territorial scope of the Polish act on combating unfair competition of August 2nd, 1926, are discussed in the article. Initially the Act on combating unfair competition did not apply to the territory of Silesia, which has not been the case duly noted in the legal-historical doctrine. In the Silesian Voivodship, the Act came into force only at the moment of expressing appropriate consent by the Silesian Parliament, which happened in April 1932. Moreover, the issue of the validity of the Act after the Second World War and related interpretation problems are pointed out in this article.  

W artykule omówiono proces legislacyjny oraz kwestie czasowego i terytorialnego zakresu obowiązywania polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 2 sierpnia 1926 r. Początkowo ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie obowiązywała na terytorium Śląska, co do tej pory nie zostało należycie odnotowane w doktrynie historycznoprawnej. W województwie śląskim ustawa zaczęła bowiem obowiązywać dopiero od momentu wyrażenia stosownej zgody przez Sejm Śląski, co nastąpiło w kwietniu 1932 r. Nadto zwrócono uwagę na zagadnienie obowiązywania ustawy po II wojnie światowej i związane z tym problemy interpretacyjne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95730   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.9.23

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Dolata

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

204

Number of object content views in PDF format

254

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102887

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information