Object

Title: Legislacja administracyjna pod rządami prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legislacja administracyjna pod rządami prawa

Alternative title:

Administration’s legislation under the rule of law

Creator:

Dąbek, Dorota

Subject and Keywords:

explanatory statement of the normative act   right to good administration   administration’s legislation   principle of a democratic state ruled by law   legal protection against administrative legislation   judicial control of administration  
prawo do dobrej administracji   uzasadnienie projektu aktu normatywnego   środki ochrony prawnej przed niezgodnym z prawem stanowieniem prawa przez administrację   zasada demokratycznego państwa prawnego   legislacja administracyjna   sądowa kontrola administracji

Abstract:

Right to good administration means that the authorities should be subordinated to the law and individuals have a right to initiate a judicial review of the administration. Executive authorities are, by definition, appointed to execute law (application of the law). But we must remember that administrative bodies can also introduce legislation (create law). From the perspective of individual rights protection, this sphere of administration activities is just as important, or perhaps even more important than administrative law execution in individual cases. Very important are both to the means of protection: against unlawful law application by administration and legal remedies protecting against unlawful administrative lawmaking. Therefore, not only the procedure of administrative application of law should be regulated, but also the procedure of administrative lawmaking. The protection of individual rights from unlawful administrative lawmaking is not appropriately guaranteed in Poland. One of its most important reasons is regulation limiting the right to file a complaint against an enactment of local law, depending on the proof of the breach of the claimant’s legal interest.  

Potrzeba dobrej administracji i dążenie do jej zagwarantowania oznacza obowiązek posłuszeństwa władzy wobec prawa oraz prawo jednostek do zainicjowania sądowej kontroli administracji. Funkcjonowanie administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym obejmuje zarówno środki ochrony jednostek przed niezgodnym z prawem stosowaniem prawa przez administrację, jak i środki prawne chroniące przed niezgodnym z prawem stanowieniem prawa przez administrację. W tym drugim zakresie polska regulacja prawna jest niewystarczająca, zwłaszcza z powodu braku jednolitego kanonu podstawowych wymogów formalnych, składających się na techniczną poprawność tworzonych aktów lokalnej legislacji administracyjnej, w tym m.in. wymogu każdorazowego sporządzania uzasadnienia takich aktów, procedury konsultacji społecznych w toku procesu stanowienia prawa czy wymogu każdorazowej analizy skutków społecznych i gospodarczych projektowanych regulacji. Standardów demokratycznego państwa prawnego nie gwarantuje również regulacja prawna ograniczająca możliwość wniesienia skargi na uchwałę lub zarządzenie organu administracji publicznej podjęte w sprawie z zakresu administracji publicznej od wykazania naruszenia interesu prawnego skarżącego. Z powyższych powodów ochrona indywidualnych interesów jednostki przed niezgodnym z prawem stanowieniem prawa przez administrację nie jest w Polsce należycie zagwarantowana.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79086   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dorota Dąbek

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

919

Number of object content views in PDF format

1249

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82599

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Legislacja administracyjna pod rządami prawa May 18, 2023

This page uses 'cookies'. More information