Object

Title: Memento, czyli o zagrożeniach potrzeby cywilizowania – w kontekście administracji publicznej (kilka uwag dedykowanych sferze ad extra)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Memento, czyli o zagrożeniach potrzeby cywilizowania – w kontekście administracji publicznej (kilka uwag dedykowanych sferze ad extra)

Creator:

Lisowski, Piotr (1964- )

Subject and Keywords:

tripartition of public power   the independence of judiciary   the neutralisation of the inevitable superiority of public power   judges’ independence   the judicial control of public administration   the control of public power   administrative power   democratic state ruled by law  
władztwo administracyjne   niezawisłość sędziowska   niezależność sądów   sądowa kontrola administracji publicznej   cywilizowanie nieuchronnej przewagi administracji publicznej   trójpodział władzy publicznej   kontrola władzy publicznej   demokratyczne państwo prawne

Abstract:

Upon analysis, the current operational practice of Polish public power only serves to expose the relevance of classic and fundamental concepts of a democratic state ruled by law. Given the aggravating crisis of the formal and material attributes of a democratic state ruled by law, the systemic conditions capable of neutralising the inevitable superiority of public power (which were originally merely external to public administration) become increasingly important. The tasks of public administration should not be performed in the context which violates the foundations of a democratic state ruled by law. The state and law must not generate pathological administration practices. The extent of harm caused by such violations cannot be properly estimated.  

Analiza aktualnej praktyki funkcjonowania władzy publicznej w Polsce sprzyja eksponowaniu znaczenia klasycznych i kluczowych konstrukcji demokratycznego państwa prawnego. W warunkach pogłębiającego się deficytu formalnych i materialnych atrybutów państwa prawnego, systemowe (pierwotnie zewnętrzne wobec administracji publicznej) uwarunkowania służące cywilizowaniu nieuchronnej przewagi władzy publicznej, szczególnie zyskują na znaczeniu. Wykonywanie administracji publicznej nie powinno mieć miejsca w warunkach naruszających filary demokratycznego państwa prawnego. Państwo i prawo nie powinny być źródłem patologii w administrowaniu. Trudno wręcz oszacować szkodliwość tego rodzaju sytuacji.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89623   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Lisowski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 8, 2022

In our library since:

Jun 1, 2018

Number of object content hits:

110

Number of object content views in PDF format

130

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95422

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information