Object

Title: Unavoidability of standards of “good administration” in public economic law ; Niepomijalność standardów „dobrej administracji” w publicznym prawie gospodarczym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Unavoidability of standards of “good administration” in public economic law  
Niepomijalność standardów „dobrej administracji” w publicznym prawie gospodarczym

Creator:

Popowska, Bożena

ORCID:

0000-0002-7453-6129

Subject and Keywords:

good administration   public economic law   Law of Entrepreneurs  
dobra administracja   prawo przedsiębiorców   publiczne prawo gospodarcze

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

The Act of 6 March 2018 — Law of Entrepreneurs, contains a wide catalogue of provisions, mainly procedural in nature, referring to the general principles regulated in the Code of Administrative Procedure, treated as a model of “good administration”. The legal principles included in the Law of Entrepreneurs concerning the operation of public administration have awider scope of application than the matters of undertaking, conducting and terminating economic activity. They can be regarded as general (procedural) principles, i.e. important for the entire order of public economic law, not only in the sphere of state tasks related to undertaking, conducting and terminating economic activity.  

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców zawiera katalog przepisów o charakterze głównie procesowym, nawiązujących do zasad ogólnych, unormowanych w kodeksie postępowania administracyjnego, traktowanych jako wzorzec „dobrej administracji”. Zamieszczone w tej ustawie zasady prawa dotyczące działania administracji publicznej mają szerszy zakres stosowania aniżeli sprawy podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej. Można je uznać za zasady ogólne (procesowe), to jest doniosłe dla całego porządku publicznego prawa gospodarczego, a nie jedynie w sferze zadań państwa związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119269   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.17

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 211-225

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

64

Number of object content views in PDF format

72

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129653

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information