Object

Title: Constructions of Hope in Utopias of Robert Owen, Charles Fourier and Flora Tristan ; Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Constructions of Hope in Utopias of Robert Owen, Charles Fourier and Flora Tristan  
Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan

Creator:

Szumlewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

utopia   socialism   feminism   freedom   equality   work   exploitation   sexual liberation   emancipation  
utopia   socjalizm   feminizm   wolność   równość   praca   wyzysk   wyzwolenie seksualne   emancypacja

Abstract:

In my essay „Constructions of Hope in Utopias of Robert Owen, Charles Fourier and Flora Tristan”, partly based on my monography „Emancipation through Pedagogy, or Education of Liberty, Equality and Happiness”, I examine ideas of so called utopian socialists. Are these ideas really utopian? Which was social context of their emerging? In what way utopian socialists planned to change the society and what was the role of education in this process? My thesis is that ideas of Owen, Fourier and Tristan weren't in fact more utopian (in negative sense of the word) than most Enlightenment conceptions of rational social order, for example Kantian state of goals or Rousseau's social contract. Utopian socialists were brilliant and perceptive critics of early capitalism. In their approach to sexuality and emancipation of women they were ahead of their time, much more progressive than, for example, later liberal feminist John Stuart Mill. In the area of social pedagogy they offered more appropriate solutions and more complex vision than Marx and Engels, who considered education as side issue, less important than social revolution. The irony is that these were marxists who named theories of Owen, Fourier and Tristan „utopias”...  

W eseju „Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan”, częściowo opartym na książce „Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia”, analizuję poglądy tak zwanych socjalistów utopijnych. Czy ich poglądy faktycznie były utopijne? Jaki był kontekst społeczny ich powstania? Na czym polegały ich projekty naprawy społeczeństwa i jaką rolę odgrywało w nich wychowanie? W tekście stawiam tezę, że poglądy przedstawionych myślicieli nie były w istocie bardziej „utopijne” (w negatywnym tego słowa znaczeniu) niż inne oświeceniowe wizje racjonalnego społeczeństwa, jak chociażby państwo celów Immanuela Kanta czy umowa społeczna Jana Jakuba Rousseau. Owen, Fourier i Tristan bardzo trafnie wskazywali na bolączki wczesnego kapitalizmu. W swoim podejściu do seksu i do emancypacji kobiet byli bardziej postępowi chociażby od późniejszego liberalnego feministy Johna Stuarta Milla. Jeśli natomiast chodzi o wychowanie, rozwiązania socjalizmu utopijnego były bardziej złożone i adekwatne od wizji Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, dla których wychowanie stanowiło kwestię drugorzędną wobec rewolucji społecznej. Ironia polega na tym, że to właśnie marksiści nazwali koncepcje Owena, Fouriera i Tristan utopiami...

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gromysz, Jowita. Red.   Włodarczyk, Rafał. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78779   ISBN 978-83-62618-23-1

DOI:

10.34616/22.19.106

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T.1, s. 87-94.

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Szumlewicz

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 1, 2023

In our library since:

Feb 1, 2017

Number of object content hits:

875

Number of object content views in PDF format

1059

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/81192

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information