Object

Title: Intergenerational transmission of values in Polish families in the Second Republic in the context of educational ideology of the state in years 1918–1939 ; Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście ideologii wychowawczej państwa w latach 1918–1939

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Intergenerational transmission of values in Polish families in the Second Republic in the context of educational ideology of the state in years 1918–1939  
Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście ideologii wychowawczej państwa w latach 1918–1939

Creator:

Samsel, Agata

Subject and Keywords:

family   education   values   culture   The Second Republic of Poland  
rodzina   wychowanie   wartości   kultura   Druga Rzeczpospolita

Description:

The family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century  

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

The intergenerational transmission of values is an indispensable condition of the continuity of a culture, and thus it guarantees the survival of the group. Entering theworld of values is inherent in the education of the young generation. The oldest and most important educational environment is the family, where the child’s personality isshaped and its identity is created. As a result of the intergenerational transmission of values the child acquires knowledge, which is the sum of the experience of previousgenerations. In addition to acquiring the ability to distinguish good from evil, and learning the basic principles and standards governing relationships, the child assimilatesa number of elements that make up the culture – language, history, tradition, beliefs, symbols of religious and national customs and habits.  

Międzypokoleniowy przekaz wartości jest niezbędnym warunkiem zachowania ciągłości kultury, a tym samym gwarantem przetrwania grupy. Wprowadzanie w światwartości jest nieodłącznym elementem wychowania młodego pokolenia. Najstarszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina, gdzie w sposób naturalny kształtuje się osobowość dziecka i kreuje jego tożsamość. Wskutek międzygeneracyjnej transmisji wartości dziecko przyswaja wiedzę, która jest sumą doświadczeń wielu minionych pokoleń. Oprócz nabywania umiejętności odróżniania dobra od zła i uczenia się podstawowych zasad oraz norm, regulujących stosunki międzyludzkie, dziecko przyswaja szereg elementów, składających się na kulturę – język, historię, tradycję, wierzenia, symbole religijne i narodowe, obyczaje i zwyczaje.Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, wartości, kultura, Polska 1918–1939.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Date issued:

2015

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78138   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20152.051.082

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 51-82

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1918-1939

Rights holder:

Copyright by Agata Samsel

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jun 20, 2016

Number of object content hits:

524

Number of object content views in PDF format

663

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79886

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information