Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci

Creator:

Klimek, Lilianna   Barabas, Magdalena

Subject and Keywords:

sens życia   samotne macierzyństwo

Description:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

Celem podjętych badań było poznanie poczucia sensu życia matek samotnie wychowującychdzieci, diagnoza ich celów i dążeń życiowych. Teoretyczny kontekst niniejszych rozważań stanowiła koncepcja noetycznego wymiaru osobowości i egzystencji K. Popielskiego. Badania przeprowadzono wśród kobiet zamieszkujących ośrodki wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci. Do diagnozy poczucia sensu życia badanych zastosowano Skalę Poczucia Sensu Życia (PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka. Zgromadzony materiał poddano analizie ilościowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.229.243

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 229-243

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Lilianna Klimek   Copyright by Magdalena Barabas

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.