Object

Title: The importance of a child’s education in middle class families ; Znaczenie edukacji dziecka w rodzinie z klasy średniej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The importance of a child’s education in middle class families  
Znaczenie edukacji dziecka w rodzinie z klasy średniej

Creator:

Nyczaj-Drąg, Mirosława

Subject and Keywords:

middle school   family   child's education   theory of Pierre Bourdieu  
klasa średnia   rodzina   edukacja dziecka   teoria Pierre'a Bourdieu

Description:

Family in the media and pedagogical practice  

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

The following study proves the thesis that in present-day Polish conditions children’s education does not depend on their intellectual capacity, but it rather depends on the financial background, the social and cultural capital and parent’s social class. In addition, family status and family members contribute to a child’s position in a specific social space. At the beginning I would like to indicate Pierre Bourdieu’s theory as the main basis upon which this study is based, afterwards I present selected conceptions and definitions of the middle class. In the next part I describe the research concerning middle class children’s standard of education. This is the background on which I present the program of self-study and its results.  

Prezentowane rozważania koncentrują się wokół tezy, że we współczesnych polskich warunkach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, biografia edukacyjna dzieci uzależniona jest nie tyle od ich kompetencji intelektualnych i kulturowych, ale przede wszystkim od kapitału ekonomicznego, społecznego i kulturowego oraz habitusu klasowego rodziny. Bycie członkiem rodziny umieszcza młodego człowieka w określonej przestrzeni społecznej i to bezsprzecznie rodzice mają ważny udział w wyznaczeniu tego miejsca. W związku z tak postawioną tezą, na początku artykułu wskażę na teorię Pierre’a Bourdieu jako podstawową płaszczyznę analiz podjętej problematyki, następnie zaprezentuję wybrane ujęcia definicyjne i koncepcyjne klasy średniej. W kolejnej części tekstu przedstawię stan badań dotyczący jakości edukacji dzieci w rodzinach z klasy średniej i na tym tle opiszę program badań własnych oraz ich wyniki.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69864   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20132.253.266

Source:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013) ; s. 253-266.

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 253-266

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Mirosława Nyczaj-Drąg

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content hits:

961

Number of object content views in PDF format

1320

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71528

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information