Szczegóły obiektu: Grafiki jako środki perswazji politycznej i nośniki przekazów językowych: obrazowanie Polaków i Polski w prasie węgierskiej z początku lat osiemdziesiątych XX wieku

PDF
Struktura
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności