Object's details: Grafiki jako środki perswazji politycznej i nośniki przekazów językowych: obrazowanie Polaków i Polski w prasie węgierskiej z początku lat osiemdziesiątych XX wieku

PDF
Structure
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy