Szczegóły obiektu: Dopuszczalność rekomendowania przez Krajową Radę Sądownictwa większej liczby kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego niż liczba wolnych stanowisk

PDF
Struktura
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności