Szczegóły obiektu: Powiat a inne jednostki samorządu terytorialnego w kontekście działalności gospodarczej wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej

PDF
Struktura
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności