Object

Title: Związek publicznoprawny jako prawno-ustrojowa forma organizacji zbiorowości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek publicznoprawny jako prawno-ustrojowa forma organizacji zbiorowości

Alternative title:

Public-Law Association as a Legal Form of Organization of the Community

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Niżnik-Dobosz, Iwona   Niżnik-Mucha, Agata

ORCID:

0000-0003-1108-4548   0000-0001-9333-3311

Subject and Keywords:

public-law association (primary, derivative)   person under public law   local government units   commune   poviat   voivodeship self-government   metropolis  
związek publicznoprawny (pierwotny, pochodny)   osoba prawa publicznego   jednostki samorządu terytorialnego   gmina   powiat   samorząd województwa   metropolia

Abstract:

The authors justify the usefulness of the concept of public-law association for legal deliberations within the community (corporate) elements in the concept of a democratic state ruled by law, as well as for analyzing multi-subjectivity in the field of public administration, where the state acts as the basic public-law association, and other derivatives of it (the public-law association it creates) act in the decentralized sphere. This concept allows for the differentiation of other entities of this public administration which have the attributes of a person under public law but are not a public-law associations. The text is inspired by the academic achievements of Professor Tadeusz Bigo.  

Autorki uzasadniają przydatność pojęcia związku publicznoprawnego dla rozważań prawnych prowadzonych w obrębie wspólnotowych (korporacyjnych) elementów w pojęciu demokratycznego państwa prawnego, analizowania wielopodmiotowości w obszarze wykonywania administracji publicznej, gdzie państwo występuje jako podstawowy związek publicznoprawny, a także w sferze zdecentralizowanej inne pochodne od niego (tworzone przez nie) związki publicznoprawne. Pojęcie to pozwala zarazem zróżnicować pozostałe podmioty tej administracji publicznej posiadające atrybuty osoby prawa publicznego, ale niebędące związkiem publicznoprawnym. Inspiracją dla przygotowanego tekstu jest dorobek prof. Tadeusza Bigi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136373   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.26

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

26

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146195

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information