Object

Title: Znaczenie wprowadzania art. 12 § 2 k.k. i art. 57b k.k. dla praktyki wymiaru sprawiedliwości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie wprowadzania art. 12 § 2 k.k. i art. 57b k.k. dla praktyki wymiaru sprawiedliwości

Alternative title:

The importance of introducing art. 12 § 2 and art. 57b of the Penal Code for the practice of justice

Group publication title:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 61, 2022

Creator:

Kluza, Jan

ORCID:

0000-0002-0929-6093

Subject and Keywords:

continuous act   sequence of offences   sequence of petty offences   rules of punishment  
czyn ciągły   ciąg przestępstw   ciąg wykroczeń   zasady wymiaru kary

Abstract:

The article discussed the issue of changes made to the Penal Code regarding criminal liability for acts taken in short intervals. In art. 12 § 2 of the Penal Code the legislator introduced a new provision under which, if the conditions set out in it are met, the perpetrator of several offenses is liable as for a crime. There are significant doubts as to the correct application of these provisions and the resulting consequences. In the amendment of 2020, the legislator introduced art. 57b of the Penal Code, on the basis of which the court must impose a more severe penalty for a continuous act. The consequences of this change, however, are even more far-reaching, which will be presented in the article.  

Przedmiotem artykułu jest omówienie kwestii zmian dokonanych w kodeksie karnym w zakresie odpowiedzialności karnej za zachowania podejmowane w krótkich odstępach czasu. W art. 12 § 2 k.k. ustawodawca wprowadził nowy przepis, na podstawie którego w razie zrealizowania określonych w nim warunków, sprawca kilku wykroczeń odpowiada jak za przestępstwo. Na tle tego sformułowania zachodzą istotne wątpliwości co do jego prawidłowego stosowania i wynikłych stąd konsekwencji. Z kolei nowelizacją z 2020 roku ustawodawca wprowadził do kodeksu art. 57b k.k., na podstawie którego sąd obowiązkowo musi wymierzyć surowszą karę za czyn ciągły. Konsekwencje tej zmiany są jednak dalej idące, co zostanie przestawione w artykule.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136407   ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2084-5065.61.2

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666; No 4106

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

In our library since:

Feb 6, 2023

Number of object content hits:

355

Number of object content views in PDF format

358

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146210

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information