Object

Title: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 59, 2021.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 59, 2021.

Subject and Keywords:

forensics science   handwriting examination   academic journal   University of Wrocław - Faculty of Law, Administration and Economics  
kryminalistyka   badanie pisma ręcznego   czasopismo akademickie   Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Red.   Cieśla, Rafał. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

Language:

eng

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 4038.

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142043

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information