Object

Title: Bagatorìčnij fìnansovij prognoz – ìnstrument rozširennâ planuvannâ fìnansovogo upravlìnnâ v organach mìscevogo samovrâduvannâ

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bagatorìčnij fìnansovij prognoz – ìnstrument rozširennâ planuvannâ fìnansovogo upravlìnnâ v organach mìscevogo samovrâduvannâ

Alternative title:

Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

Creator:

Miemiec, Wiesława

ORCID:

0000-0001-8472-2200

Subject and Keywords:

financial economy   local government units   financial forecast  
gospodarka finansowa   jednostki samorządu terytorialnego   prognoza finansowa

Description:

Tekst ukr., pol., streszcz. pol.

Abstract:

W opracowaniu przedstawiono nowy instrument zarządzania gospodarką finansową j.s.t., jakim jest wieloletnia prognoza finansowa. Omówiono zakres przedmiotowy tego planu, a także treść integralnych części uchwały w sprawie w.p.f, jakimi są wieloletnie przedsięwzięcia i prognoza kwoty długu. Zbadano również relacje, jakie muszą wystąpić pomiędzy danymi zawartymi w tych dokumentach. Ustalono, że wieloletnia prognoza finansowa jako strategiczny plan o charakterze kroczącym, uchwalany przez organ stanowiący j.s.t. na minimalny okres czterech lat, będzie przyczyniała się do stabilizacji gospodarki finansowej j.s.t.w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Bojko, Andrìj Mihajlovič (1963- ). Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2011

Detailed Type:

czasopisma   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:122654   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2011, 2, 33-48

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdjm   WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 13, 2023

In our library since:

Feb 22, 2021

Number of object content hits:

25

Number of object content views in PDF format

32

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133246

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information