Object

Title: Finansowanie samorządów - teraźniejszość i kierunki zmian

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Finansowanie samorządów - teraźniejszość i kierunki zmian

Alternative title:

Local government financing — present and direction of change

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 126

Creator:

Ostrowski, Adam

ORCID:

0000-0003-3455-5963

Subject and Keywords:

financing of local government units   local government tasks   state budget and budgets of local government units   public finances  
finansowanie jednostek samorządu terytorialnego   zadania samorządu   budżet państwa a budżety jednostek samorządu terytorialnego   finanse publiczne

Abstract:

The article analyzes the financial and legal situation of local government units. Based on examples from communes, counties and voivodships, as well as audits of the Supreme Audit Office and conclusions resulting from local government reports, it indicates elements which functioning often does not correspond with the expectations of these entities. The answer to the theses is to present proposals for in the future solutions in the context of financing local governments, the implementation of which would improve their financial standing. It should be noted that the proposed introduction of new solutions in financing local governments in order to improve their financial situation takes place with a small share of funds from the state budget.  

Artykuł analizuje sytuację finansowo-prawną jednostek samorządu terytorialnego. W oparciu o przykłady płynące z gmin, powiatów i województw, jak również kontroli NIK oraz wniosków wynikających ze sprawozdań samorządów, wskazuje na elementy, których funkcjonowanie często nie koresponduje z oczekiwaniami tych jednostek. Odpowiedzią na stawiane tezy jest przedstawienie propozycji rozwiązań de lege ferenda w kontekście finansowania samorządów, których wprowadzenie spowodowałoby poprawę sytuacji finansowej tychże jednostek. Należy zaznaczyć, że proponowane wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących finansowania samorządów w celu poprawy ich budżetu odbywa się przy nieznacznym udziale środków pochodzących z budżetu państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136244   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.126.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4056)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Jan 24, 2023

Number of object content hits:

40

Number of object content views in PDF format

47

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145954

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information