Object

Title: Publiczne prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Publiczne prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego

Alternative title:

Public Subjective Rights of Territorial Self-Government Entities

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Kisielowska, Marta

ORCID:

0000-0002-2914-3166

Subject and Keywords:

public subjective rights   public law subjectivity   independence of territorial self-government entities   enacting local law by territorial self-government entities  
publiczne prawa podmiotowe   podmiotowość publicznoprawna   samodzielność jednostek samorządu terytorialnego   stanowienie prawa miejscowego przez jednostki samorządu terytorialnego

Abstract:

In his publication Public Law Associations in the Light of Polish Legislation, Tadeusz Bigo carries out an analysis of the territorial self-government concept and, most importantly, the relation of the state to the local government. The author raises an immensely important issue regarding the possibility of entitlement to public subjective rights by the territorial self-government entities. The following article examines the views of Tadeusz Bigo against the background of applicable legal provisions and the contemporary doctrine.  

Tadeusz Bigo w swojej publikacji Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego dokonał analizy pojęcia samorządu terytorialnego, a przede wszystkim relacji państwa względem samorządu. W pracy poruszył niezwykle ważne zagadnienie możliwości przysługiwania jednostkom samorządu terytorialnego publicznych praw podmiotowych. W niniejszym artykule dokonano analizy poglądów T. Bigi na tle obowiązujących uregulowań prawnych oraz stanowiska współczesnej doktryny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136363   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.16

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

26

Number of object content views in PDF format

31

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146155

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information