Object

Title: O prawie dostępu do informacji publicznej w kontekście przemian cywilizacyjnych ‒ kilka refleksji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O prawie dostępu do informacji publicznej w kontekście przemian cywilizacyjnych ‒ kilka refleksji

Creator:

Olejniczak-Szałowska, Ewa

Subject and Keywords:

provision of information in electronic form   public subjective right   application for access to public information   access to public information  
elektroniczna forma udostępniania informacj   publiczne prawo podmiotowe   wniosek o udostępnienie informacji publicznej   dostęp do informacji publicznej

Abstract:

The right to access to public information is a public subjective right established by the Article 61 of the Constitution of the Republic of Poland and specified by further acts of law, in particular by the Act of 6 September, 2001 on access to public information. The paper considers the selected problems regarding the exercise of this right by the citizens in a form of submitting the application for access to public information. In particular, it discusses the issue of admissibility of submitting the applications in electronic form and effectiveness of such applications.  

Prawo dostępu do informacji publicznej jest publicznym prawem podmiotowym ustanowionym w art. 61 Konstytucji RP i uszczegółowionym w ustawach, przede wszystkim w ustawie z 2001 r. W niniejszym opracowaniu rozważane są wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania tego prawa przez obywateli w drodze składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dyskutowane są zwłaszcza kwestie dopuszczalności składania wniosków w formie elektronicznej oraz skuteczności takich wniosków.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89630   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Olejniczak-Szałowska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 22, 2023

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

856

Number of object content views in PDF format

1144

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95429

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information