Object

Title: Pozycja dziecka w prawie rodzinnym islamu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pozycja dziecka w prawie rodzinnym islamu

Alternative title:

The position of a child in the family law of Islam

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Stępień, Martyna

ORCID:

0000-0002-7561-6542

Subject and Keywords:

child   parents   father   sharia   rights   duties   parental authority   parentage  
dziecko   rodzice   ojciec   szariat   prawa   obowiązki   władza rodzicielska   pochodzenie

Abstract:

In the Islamic tradition, the family is understood as the basic social unit in which there are two types of ties: marital and parental. The present article concerns what the situation in the family looks like from the perspective of the weakest individuals who need special protection, i.e. from the perspective of children. The considerations lead to the conclusion that a child’s position in the family law of Islam is relative — it depends on its origin. The way of exercising parental authority, as well as the rights and obligations of children within the family, are a manifestation of their subjective treatment, both as weaker beings requiring special protection and care, and as individuals capable of making decisions about themselves, which is expressed in justifi ed cases of disobedience to their parents.  

W tradycji islamu rodzina pojmowana jest jako podstawowa komórka społeczna, w ramach której istnieją dwa rodzaje więzi: małżeńska oraz rodzicielska. Temat artykułu dotyczy jednak tego, jak wygląda sytuacja w rodzinie rozpatrywana z perspektywy jednostek najsłabszych, które potrzebują szczególnej ochrony, a więc z perspektywy dzieci. Poczynione rozważania prowadzą do wniosku, że pozycja dziecka w prawie rodzinnym islamu ma charakter względny — zależy od jego pochodzenia. Z kolei sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, a także prawa i obowiązki dzieci w ramach rodziny, stanowią przejaw ich podmiotowego traktowania zarówno jako istot słabszych wymagających szczególnej ochrony i opieki, jak też jako jednostek zdolnych do decydowania o sobie, co wyraża się w uzasadnionych przypadkach nieposłuszeństwa względem rodziców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136203   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

14

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145996

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Pozycja dziecka w prawie rodzinnym islamu Jan 23, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information