Object

Title: Zajęcia z edukacji seksualnej nie istnieją. Istnieją lekcje WDŻ-u. Polska edukacja seksualna z perspektywy młodych dorosłych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zajęcia z edukacji seksualnej nie istnieją. Istnieją lekcje WDŻ-u. Polska edukacja seksualna z perspektywy młodych dorosłych

Creator:

Jeznach, Alicja

Subject and Keywords:

carnality   sex education   young adults   sexuality   family life education  
cielesność   edukacja seksualna   młodzi dorośli   seksualność   wychowanie do życia w rodzinie

Abstract:

The article is an attempt to present the young adults’ position on Polish sex education, which – despitethe European recommendations – still remains at an unsatisfactory level. The data were collected toillustrate the attitude of young adults to the sex education that was once offered to them, as well as theexperiences related to it. The results of the study conducted by the author of the article suggest that thesources of sexual education postulated by the respondents do not coincide with those from which theyhad actually drawn their knowledge. Therefore, it was decided to investigate the sex education, conducted (or not) in both Polish schools and homes. The following results may constitute valuable knowledge for people or organizations dealing with this issue. The topics discussed in the article may set thedirections for further research that will allow us to better understand the essence of problems related tosexual education and to implement appropriate actions to improve it in Poland.  

Artykuł jest próbą przybliżenia stanowiska młodych dorosłych wobec polskiej edukacji seksualnej,która – pomimo europejskich zaleceń – wciąż pozostaje na niezadowalającym poziomie. Dane zebranow celu zobrazowania stosunku młodych dorosłych do oferowanej im niegdyś edukacji seksualnej, jaki ukazania związanych z nią doświadczeń. Wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę artykułusugerują, iż postulowane przez respondentów źródła edukacji seksualnej nie pokrywają się z tymi,z których faktycznie czerpali wiedzę. W związku z tym postanowiono przyjrzeć się edukacji seksualnej prowadzonej (bądź nie) w polskich szkołach i domach. Uzyskane rezultaty mogą stanowić cennąwiedzę dla osób lub organizacji zajmujących się tą problematyką. Poruszone w artykule kwestie mogąwyznaczyć kierunki dalszych badań, które pozwolą lepiej zrozumieć istotę problemów związanychz edukacją seksualną i wdrożyć odpowiednie działania mające na celu jej poprawienie w Polsce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133352   doi:10.34616/142697       ISSN 2657-3679

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Jan 27, 2022

Number of object content hits:

862

Number of object content views in PDF format

375

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142697

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information