Object

Title: Obecny, przewidywany oraz idealny obraz polskiej edukacji seksualnej w ocenie edukatorek seksualnych i nauczycielek wychowania do życia w rodzinie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obecny, przewidywany oraz idealny obraz polskiej edukacji seksualnej w ocenie edukatorek seksualnych i nauczycielek wychowania do życia w rodzinie

Creator:

Chmielewska, Dominika

Subject and Keywords:

sex educators   formal sex education   teachers of education for family life   sexuality  
edukatorki seksualne   formalna edukacja seksualna   nauczycielki wychowania do życia w rodzinie   seksualność

Abstract:

The article presents the results of research on the socio-cultural, legal and administrative determinants of sex education. The research aimed at learning about the professional experiences of peoplerelated directly to it. Partially structured interviews were conducted with sex educators and teachers of education for family life living in Warsaw. As it occurred in the course of constructing the sampleand collecting data, education in the area of sexuality is a feminized activity, and there is a shortageof male educators. The paper views Polish sex education in three aspects - its current and its idealimage, as well as the future, which, according to the women participating in the study, may await it.In Poland, there is a dispute over sexual education, and the approach to this topic is polarized. Therespondents assess the current social situation negatively, describing it as “a campaign against sexual education”. They see the future in black colors, but they do everything to ensure that children andyoung people—the most important recipients of their activities—have access to knowledge at thehighest level. The article also presents the participants’ opinions on how sexual education shouldideally look like.  

Artykuł prezentuje rezultaty badań dotyczących społeczno-kulturowych, prawnych oraz administracyjnych uwarunkowań edukacji seksualnej. Badania miały na celu poznanie doświadczeń zawodowych osób bezpośrednio z nią związanych. Przeprowadzono częściowo ustrukturyzowane wywiadyz edukatorkami seksualnymi i nauczycielkami wychowania do życia w rodzinie mieszkającymiw Warszawie. Jak się okazało w trakcie konstruowania próby oraz gromadzenia danych, edukowanie w obszarze seksualności jest zajęciem sfeminizowanym, brakuje edukatorów-mężczyzn. Tekstprzybliża polską edukację seksualną w trzech aspektach – jej obecny i idealny obraz, a także przyszłość, jaka, zdaniem kobiet uczestniczących w badaniu, może ją czekać. W Polsce trwa spór o edukację seksualną, ma miejsce polaryzacja podejścia do tego tematu. Respondentki oceniają obecnąsytuację społeczną negatywnie, określają ją jako „nagonkę na edukację seksualną”. Przyszłość widzą w czarnych barwach, jednak robią wszystko, by dzieci i młodzież – najważniejsi odbiorcy ichdziałań – miały dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie. Zostały również zaprezentowane opinieuczestniczek badania na temat tego, jak powinna wyglądać edukacja seksualna w idealnej odsłonie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133351   doi:10.34616/142709       ISSN 2657-3679

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Jan 27, 2022

Number of object content hits:

313

Number of object content views in PDF format

141

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142709

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information