Object

Title: Evolution of the legal status of the Boards of Regional Accounting Chambers ; Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Evolution of the legal status of the Boards of Regional Accounting Chambers  
Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej

Creator:

Ofiarska, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-5311-0201

Subject and Keywords:

local government   regional accounting chamber   supervision   financial issues   opinions  
samorząd terytorialny   regionalna izba obrachunkowa   nadzór   sprawy budżetowe   opinie

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Regional Accounting Chambers, established in 1992 and operating since 1993, are a supervisory body that serve as a regulator of local government units with regard to financial matters. Over the 25-year period, the scope of the Chamber’s duties and tasks has been continuously expanded. This fact has significantly affected the legal status of the Board of the Chamber, which is the only body managed by the Chairman of the Chamber. The legal status of the Board of the Chamber is defined by formal statutory requirements set for candidates aspiring to be members of the Board, the competition procedure in force and the fact that they are appointed by the Prime Minister at the request of the Chamber’s Chairman. Members of the Chamber’s Board enjoy legal protection as public officers when it comes to the tasks executed, though they are independent with regard to supervisory and control functions. The abovementioned statutory privileges should affect positively the judicial and consultative practice of the Boards of Regional Accounting Chambers.  

Regionalne izby obrachunkowe, ustanowione w 1992 roku i funkcjonujące od 1993 roku, są organami kontroli gospodarki fi nansowej gmin, związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych oraz organami nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych. W ciągu ostatnich 25 lat funkcjonowania zakres funkcji i zadań r.i.o. był stale poszerzany. Okoliczność ta znacząco wpłynęła na status prawny kolegium r.i.o., które jest jedynym organem r.i.o. kierowanym przez prezesa r.i.o. Status prawny kolegium r.i.o. określają wymagania adresowane do kandydatów przewidzianych do objęcia funkcji w kolegium, obowiązująca procedura konkursowa oraz fakt, że członkowie kolegium są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek prezesa r.i.o. Członkowie kolegium r.i.o. korzystają z ochrony prawnej jako funkcjonariusze publiczni w zakresie realizowanych zadań, przy czym są niezależni w zakresie funkcji nadzorczych i kontrolnych. Powyższe ustawowe przywileje powinny wpłynąć pozytywnie na praktykę sądową i konsultacyjną kolegiów r.i.o.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119150   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.9

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 155-173

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 22, 2023

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

393

Number of object content views in PDF format

394

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129779

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information