Object

Title: Związek jednostek samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek jednostek samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego

Alternative title:

Union of Local Self-Government as the Organizer of Collective Public Transport

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Błażewski, Maciej

ORCID:

0000-0003-2812-8199

Subject and Keywords:

union of local self-government   collective public transport   regulatory supervision   scale effect  
związek jednostek samorządu terytorialnego   publiczny transport zbiorowy   nadzór regulacyjny   efekt skali

Abstract:

Unions of local self-government units may have the status of the organizer of public collective transport. The union then performs two types of tasks, i.e., providing transport services of public utility and exercising regulatory supervision over the activities of private carriers providing transport services. Entrusting the performance of this task to a union of local self-government allows increasing the efficiency and reducing the costs.  

Związki jednostek samorządu terytorialnego mogą posiadać status organizatora publicznego transportu zbiorowego. Realizują one wówczas dwa rodzaje obowiązków: zapewnienie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej oraz sprawowanie nadzoru regulacyjnego nad działalnością prywatnych przewoźników świadczących usługi przewozowe. Powierzenie wykonania tego zadania związkowi jednostek samorządu terytorialnego służy zwiększeniu sprawności oraz zmniejszeniu kosztochłonności jego wykonania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136361   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.14

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

54

Number of object content views in PDF format

58

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146151

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information