Object

Title: The matter of non-neglectability of public administration in the context of provisions that govern the naming and renaming of streets ; Kwestia (nie)pomijalności organów administracji publicznej w kontekście obowiązywania przepisów dotyczących nazw ulic

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The matter of non-neglectability of public administration in the context of provisions that govern the naming and renaming of streets  
Kwestia (nie)pomijalności organów administracji publicznej w kontekście obowiązywania przepisów dotyczących nazw ulic

Creator:

Tabernacka, Magdalena

ORCID:

0000-0002-5921-7154

Subject and Keywords:

public administration   non-negligence   totalitarianism   supervisory settlement   judicial protection of independence   decentralization  
administracja publiczna   niepomijalność   totalitaryzm   rozstrzygnięcie nadzorcze   ochrona sądowa samodzielności   decentralizacja   tożsamość

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

The article concerns the problem of the non-negligibility of public administration bodies, both local government and government administration in the context of the binding act on the ban on propagating communism. Significant factors affecting the non-negligibility of local government bodies is their systemic position in the state, which is related to the measures to protect the independence of their operation. The practice of exercising governmental supervisory powers under the Act on the prohibition of propagating communism, where one can notice a kind of automatism of these bodies, leads to the actual neglect of self-government bodies, which after all are bodies enjoying constitutionally guaranteed independence. This leads to conflicts in which the following factors play an important role: the question of assessing the historical significance of certain facts; the need to maintain the standard of independence of local government units as decentralized entities; the problem of the identity of local government units.  

Artykuł dotyczy problemu niepomijalności organów administracji publicznej, zarówno samorządu terytorialnego, jak i administracji rządowej, w kontekście obowiązywania ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Istotnymi czynnikami wpływającymi na niepomijalność organów samorządu terytorialnego jest ich ustrojowa pozycja w państwie, co ma związek ze środkami ochrony samodzielności ich działania. Praktyka wykonywania przez organy administracji rządowej kompetencji nadzorczych wynikających z ustawy o zakazie propagowania komunizmu, gdzie można zauważyć swoisty automatyzm działania tych organów, prowadzi do faktycznej pomijalności organów samorządowych, które są organami korzystającymi z gwarantowanej konstytucyjnie samodzielności. Prowadzi to do konfliktów, w których istotną rolę odgrywają następujące czynniki: kwestia oceny historycznego znaczenia pewnych faktów; konieczność zachowania standardu samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów zdecentralizowanych; problem tożsamości jednostek samorządu terytorialnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119274   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.22

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 285-304

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2023

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

41

Number of object content views in PDF format

46

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129658

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information