Object

Title: Between the non-negligibility of public administration and de-administration ; Między niepomijalnością administracji publicznej a deadministrowaniem

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Between the non-negligibility of public administration and de-administration  
Między niepomijalnością administracji publicznej a deadministrowaniem

Creator:

Lisowski, Piotr

ORCID:

0000-0002-8154-3167

Subject and Keywords:

public administration   indispensability   necessity   non-negligibility   de-administration  
administracja publiczna   nieodzowność   niezbędność   niepomijalność   deadministrowanie

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

The systemic non-negligibility of public administration (and administrative law) constitutes a form of a “transparent axiom”. It originally follows from the scope and significance of public administration understood objectively and is further supported by its subjective interpretation. However, the systemic indispensability of public administration does not entail its unchangeability, which means that non-negligibility sometimes cannot be fully sustained. Possible modifications can lead to so-called de-administration. The diversity and gradability of this phenomenon require rational decisions. The study of administrative law should play an important role in this respect.  

Systemowa niepomijalność administracji publicznej (i prawa administracyjnego) stanowi swego rodzaju „przezroczysty aksjomat”. Pierwotnie wynika z zasięgu i znaczenia administracji publicznej w ujęciu przedmiotowym, znajdując potwierdzenie w podmiotowo rozumianej administracji publicznej. Systemowa nieodzowność administracji publicznej nie oznacza jednak jej niezmienności, co nie zawsze prowadzi do pełnego utrzymania jej niepomijalności. Możliwe modyfikacje mogą prowadzić do tak zwanego deadministrowania. Różnorodność i stopniowalność tego zjawiska wymaga racjonalnych decyzji. Istotną rolę w tym względzie ma do odegrania nauka prawa administracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119267   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.15

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 185-194

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

17

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129651

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information