Object

Title: On the privatization of forms of organization and operation as sources of diversity of public administration ; O prywatyzacji form organizacji i działania jako źródłach różnorodności administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

On the privatization of forms of organization and operation as sources of diversity of public administration  
O prywatyzacji form organizacji i działania jako źródłach różnorodności administracji publicznej

Creator:

Strzyczkowski, Kazimierz

ORCID:

0000-0002-4195-0120

Subject and Keywords:

decentralization   structure of public administration   democratic legitimacy   private legal form of public administration   compliance  
decentralizacja   struktura administracji publicznej   prywatnoprawna forma organizacyjna administracji publicznej   demokratyczna legitymacja   związanie prawem publicznym

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

Among the development trends of contemporary administration having a significant importance for the structure of public administration, decentralization and pluralization of public administration, understood as delegating public service missions to private entities, should receive special attention. The state and its administration withdraws from performing public administrative tasks by privatizing organizational units (organizational privatization) or by privatizing tasks (material privatization) performing a public service mission. The general assumption is made that the differentiating factor is the use of private law forms in public administration activity. As a result, public administration is organizationally and functionally diverse, which on the one hand creates the conditions for the selection of the most effective solutions from the point of view of achieving the objectives of public administration. However, on the other, it creates the conditions for a conflict between the obligation of the public administration to act solely for the common good and separate interests of the private entities entrusted to carry out public administration tasks.  

Wśród tendencji rozwojowych współczesnej administracji ważnych dla struktury administracji publicznej szczególne znaczenie należy przypisać decentralizacji i pluralizacji tej administracji jako następstwa powierzania realizacji zadań administracji publicznej podmiotom spoza hierarchicznej struktury administracji publicznej. Państwo i jego administracja wycofują się z wykonywania zadań administracyjnych poprzez prywatyzację jednostek organizacyjnych, realizujących zadania administracji publicznej (prywatyzacja organizacyjna) bądź przez prywatyzację zadań (prywatyzacja materialna). Za element różnicujący administrację publiczną uznaje się wykorzystanie prywatnoprawnych form działania administracji. W konsekwencji administracja publiczna jest organizacyjnie i funkcjonalnie zróżnicowana, co — z jednej strony — tworzy warunki wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań z punktu widzenia realizacji celów administracji publicznej, z drugiej zaś — warunki powstania konfliktu między obowiązkiem administracji publicznej działania dla dobra wspólnego a odrębnymi interesami prywatnych podmiotów, którym powierzono realizację zadań publicznych, co w przeważającej mierze jest tematyką niniejszego opracowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119272   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.20

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 261-271

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

49

Number of object content views in PDF format

55

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129656

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information