Object

Title: Inaction of public authority bodies in the public finance concerning the disclosure of information in Poland ; Niepomijalność organów administracji publicznej w zakresie ujawniania informacji dotyczących finansów publicznych w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inaction of public authority bodies in the public finance concerning the disclosure of information in Poland  
Niepomijalność organów administracji publicznej w zakresie ujawniania informacji dotyczących finansów publicznych w Polsce

Creator:

Feret, Elżbieta

ORCID:

0000-0001-9283-0316

Subject and Keywords:

public authority bodies   the principle of openness and transparencies of public finance   access to public information  
organy administracji publicznej   zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych   dostęp do informacji publicznej

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

Showing chosen signs of the activity of public authority bodies is the subject of the study in information delivery regarding public finance in Poland, in order to prove the thesis impossibilities of omitting the workings of both government and local government bodies of public authority on every functioning plan of the state.Analysis of the chosen issues will be conducted based on one of the budgetary principles — the principle of openness of the budget. Due to the extension of its meaning also to the openness and transparency of public finance, deliberations will be based about previous and currently effective laws and regulations in the context of the workings of public authority bodies.Legal regulations being in force connected above all with public finance but also arising from other normative acts, chosen will constitute the base of deliberations positions of the literature on the subject and the judicature.  

Przedmiotem opracowania jest wskazanie wybranych przejawów działalności organów administracji publicznej w zakresie dostarczania informacji o finansach publicznych w Polsce w celu udowodnienia tezy niemożności pomijania działań zarówno rządowych, jak i samorządowych organów administracji publicznej na każdej płaszczyźnie funkcjonowania państwa.Analiza wybranej problematyki zostanie przeprowadzona na podstawie jednej z zasad budżetowych — zasady jawności budżetu. Z uwagi na rozszerzenie jej znaczenia także na jawność i przejrzystość finansów publicznych rozważania będą się opierać na poprzednio i aktualnie obowiązujących przepisach prawa w kontekście działań organów administracji publicznej.Podstawą rozważań będą obowiązujące unormowania prawne związane przede wszystkim z finansami publicznymi, lecz także wynikające z innych aktów normatywnych, wybrane pozycje literatury przedmiotu oraz orzecznictwo sądowe. Te źródła najlepiej bowiem potwierdzą przyjętą tezę o niepomijalności działań organów publicznych również w obszarze funkcjonowania polskich finansów publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119261   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.9

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 85-97

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

50

Number of object content views in PDF format

55

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129645

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information