Object

Title: Nowe zagrożenia paradygmatu administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowe zagrożenia paradygmatu administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego

Creator:

Lipowicz, Irena

Subject and Keywords:

division authorities   independent control bodies   public administration domain   executive power   public administration  
niezależne organy kontroli   domena administracji publiczne   władza wykonawcza   administracja publiczna   trójpodział władz

Abstract:

Democracy, rule of law and the public administration in the balance between two powers: parliament and judiciary are the crucial points of the contemporary western civilisation. The doctrine of the administrative law and the public administration in the longstanding development performed the paradigm of the public administration, generally accepted in the countries of the European Union among them in Poland. But in the last few years we could observe the consequences of the significant, interesting strengthening of the  government administration. The analysis concerns the times before the 2015, when the dramatic crisis really begun, showing the early signs of it  and the growing gap between legislation and the real role of the parliament and local government in  the time of the information revolution. It helps us to understand the current situation in the whole complexity but doesn’t mean the resignation of the fundamental  values ‒ as the rule of law ‒ by proposing the  changes in the understanding of the role of the  public administration in the modern state.  

Artykuł poświęcony jest ewolucji administracji publicznej, która w coraz większym stopniu mimo związania konstytucyjnego prawem zaczyna przejmować kompetencje pozostałych władz, i teoretycznej oceny tego procesu. Nie chodzi przy tym o obecne przypadki łamania konstytucji lub ustaw, które muszą być omówione odrębnie, chodzi o wskazanie, że nawet przy formalnym poszanowaniu trójpodziału władz mamy do czynienia z tak głębokimi zmianami, że przygotowały one obecny kryzys państwa prawnego. Kumulacja niekorzystnych procesów wskazuje na zagrożenie dotychczasowego paradygmatu administracji publicznej, a refleksja naukowa nie zawsze wystarczająco ujmowała dynamikę tych procesów. W pracy sformułowano wnioski dotyczące nowych kierunków badań przy stanowczym utrzymaniu ustrojowych podstaw trójpodziału władzy demokratycznego państwa prawnego. Wskazano także główne dysfunkcje w rozwoju polskiej administracji publicznej, które w połączeniu z brakiem reakcji ustawodawcy na zmiany technologiczne zasadniczo ograniczyły tak ważną dla legitymacji demokratycznej akceptację obywateli. W tym kontekście ukazano także zagadnienia luki informacyjnej i konsekwencji burzliwego rozwoju technologii informacyjnej.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89622   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Irena Lipowicz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 13, 2022

In our library since:

Jun 1, 2018

Number of object content hits:

610

Number of object content views in PDF format

757

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95421

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information