Szczegóły obiektu: Edukacja skazanych w szkołach przywięziennych, pozawięziennych i w formach pozaszkolnych w latach 2000–2007

PDF
Struktura
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności