Object

Title: W kwestii stosunków zachodzących w sferze zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

W kwestii stosunków zachodzących w sferze zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

Alternative title:

On external and internal relations of associations of self-government units

Creator:

Blicharz, Jolanta

ORCID:

0000-0002-4581-8629

Subject and Keywords:

association of municipalities   entity of territorial self-government   territorial self-government   municipality self-government  
stowarzyszenie gmin   jednostki samorządu terytorialnego   samorząd terytorialny   samorząd gminny

Abstract:

For determining the legal character of norms regulating internal relations within the associations of self-government units, the important provision is article 29 paragraph 2 item 2 Act on associations. This provision limits the possibility of repealing the resolution of an association’s organ also concerning the members of that organ, which is not in compliance with the law or the statute: repealing can be done by the court only, in non-litigation proceedings, on application of the supervisory organ or the prosecutor. This means the court’s interference with the association’s activity should have an exceptional character and take into account the autonomous and self-governmental nature of the association in question.  

Nie bez znaczenia dla określenia charakteru norm regulujących stosunki wewnątrzorganizacyjne w stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego jest regulacja zawarta w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa o stowarzyszeniach zawężająca możność uchylenia uchwały organu stowarzyszenia (także dotyczącej kształtowania jej składu osobowego), niezgodnej z prawem lub statutem, do działań podejmowanych przez sąd wyłącznie w postępowaniu nieprocesowym na wniosek organu nadzoru lub prokuratora. To oznacza, że ingerencja sądu w działalność stowarzyszenia powinna mieć wyjątkowy charakter i uwzględniać autonomiczny i samorządny charakter danego stowarzyszenia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109026   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.115.1

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 9-17

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

116

Number of object content views in PDF format

125

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118692

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information