Object

Title: Wyzwania legislacyjne w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyzwania legislacyjne w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce

Alternative title:

Legislative challenges in the field of governing the metropolitan areas in Poland

Creator:

Szydło, Marek

ORCID:

0000-0002-3776-2020

Subject and Keywords:

territorial self-government unit   metropolitan area   metropolitan union   metropolitan district   cooperation of territorial self-government units  
jednostki samorządu terytorialnego   obszary metropolitalne   związki metropolitalne   powiaty metropolitalne   współpraca jednostek samorządu terytorialnego

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The present article outlines the current models of governing the metropolitan areas in the world, as well as considers the feasibility of those models in the specific circumstances of Poland. The article argues that Polish metropolitan areas should be governed by the formalized cooperation of self-government units that currently exist there. The postulated legal form of this cooperation is the metropolitan union.  

Niniejszy artykuł przedstawia istniejące na świecie modele zarządzania obszarami metropolitalnymi oraz rozważa zasadność aplikacji tych modeli w polskich warunkach. Autor opracowania opowiada się za tym, by polskie obszary metropolitalne były de lege ferenda zarządzane przez sformalizowaną współpracę istniejących tam obecnie jednostek samorządu terytorialnego w ramach formuły związków metropolitalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109161   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.25

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 387-409

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

132

Number of object content views in PDF format

139

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118779

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information