Object

Title: Najwyższa Rada Korpusu Urzędników Sądowych we Francji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Najwyższa Rada Korpusu Urzędników Sądowych we Francji

Alternative title:

High Council of the Judiciary in France

Creator:

Dyjak, Daniel

ORCID:

0000-0001-8514-5628

Subject and Keywords:

High Council of the Judiciary   France   Constitution of the Fifth Republic   judicial reform   CSM  
Najwyższa Rada Korpusu Urzędników Sądowych   Najwyższa Rada Sądownictwa   Francja   Konstytucja V Republiki   reforma sądownictwa   Conseil Supérieur de la Magistrature   CSM

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The article elaborates the political position of the High Council of the Judiciary in France, as well as the number of changes that this body has undergone as a result of several amendments to the Constitution of the Fifth Republic. The High Council, established initially as a body subordinate to the executive, evolves over time towards greater independence. This results from the increasing representation of judges and prosecutors in the structure of the High Council, strengthening of its competences in the process of appointing judges, and expanding the powers related to disciplinary matters. Nevertheless, this process has not ended yet, as further changes are planned to enhance the emancipation of the High Council.  

Artykuł jest omówieniem pozycji ustrojowej Najwyższej Rady Korpusu Urzędników Sądowych we Francji, a także wielu zmian, jakie organ ten przeszedł w wyniku kilku nowelizacji Konstytucji V Republiki. Ustanowiona początkowo jako ciało podporządkowane egzekutywie, Najwyższa Rada stopniowo ewoluuje ku większej niezależności. Służy temu między innymi zwiększanie reprezentacji sędziów i prokuratorów w składzie Rady, wzmacnianie jej kompetencji w zakresie nominowania sędziów, a także zwiększenie uprawnień związanych z prowadzeniem spraw dyscyplinarnych. Nie jest to jednak etap zamknięty, gdyż planowane są dalsze zmiany zmierzające ku jeszcze większej emancypacji Najwyższej Rady.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108937   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.5

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 49-57

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

46

Number of object content views in PDF format

52

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118617

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information