Object

Title: Najwyższa Rada Sądownictwa w Portugalii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Najwyższa Rada Sądownictwa w Portugalii

Alternative title:

High Council for the Judiciary in Portugal

Creator:

Żukowski, Łukasz

ORCID:

0000-0002-8595-3753

Subject and Keywords:

Constitution of Portugal   High Council for the Judiciary   legal status   composition   competences  
Konstytucja Portugalii   Najwyższa Rada Sądownictwa   status prawny   kompetencje

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The study discusses the political position, composition, organisation and competence of the High Council for the Judiciary in Portugal. It is an office clearly supported by the constitution Articles 215 and 217, demonstrating the features of the southern European model of the functioning of judicial councils in Europe. Although judges do not formally have a majority in the High Council for the Judiciary, they can in practice obtain it when making specific decisions. However, in this aspect, the solutions adopted in Portugal do not follow the recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe. They are also critically assessed in reports of other institutions e.g. GRECO.  

Opracowanie omawia pozycję ustrojową, skład, organizację oraz kompetencje Najwyższej Rady Sądownictwa w Portugalii. Jest to organ mający wyraźne zakotwiczenie w Konstytucji (art. 215 i 217), odpowiadający cechom południowoeuropejskiego modelu funkcjonowania rad sądownictwa. Jakkolwiek sędziowie nie mają formalnie większości w Najwyższej Radzie Sądownictwa, to w praktyce mogą ją uzyskać przy okazji podejmowania konkretnych decyzji. Niemniej w tym aspekcie rozwiązania przyjęte w Portugalii nie czynią zadość zaleceniom Komitetu Ministrów Rady Europy. Krytycznie są oceniane także w reportach innych instytucji (na przykład GRECO).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108945   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.13

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 135-142

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

138

Number of object content views in PDF format

143

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118625

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Najwyższa Rada Sądownictwa w Portugalii Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information