PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja muzyczna z metodyką. Skrypt do przedmiotu

Creator:

Kondracka-Szala, Marta

ORCID:

0000-0003-0539-7820

Subject and Keywords:

edukacja muzyczna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja przedszkolna

Abstract:

Prezentowany skrypt stanowi uzupełnienie zajęć z przedmiotu „Edukacja muzyczna z metodyką” o dodatkowe, ponadprogramowe materiały metodyczne, które będą wymagały pracy własnej studentów w celu rozwijania ich kompetencji z zakresu edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawarte w skrypcie ćwiczenia oraz zadania do wykonania, przemyślenia czy zbadania będą skłaniały do wykorzystania potencjału edukacyjnego Pracowni Muzycznej funkcjonującej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (sprzętu multimedialnego, instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych, w tym gier, płytoteki i księgozbioru). Ponadto studenci będą zobligowani do wykazania się umiejętnościami poszukiwania informacji w różnorodnych źródłach, w tym cyfrowych, a także diagnozowania i planowania swoich działań edukacyjnych w dziedzinie muzyki. Skrypt ma formę narzędziownika; jest to z założenia dokument edytowalny. Umożliwia poszerzanie, uzupełnianie treści na każdym poziomie i w każdym obszarze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

ISBN 978-83-62618-52-1

DOI:

doi:10.34616/22.20.235

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Copyright by Marta Kondracka-Szala

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.