PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowele Justyniana I i Justyna II przeciw kazirodczym małżeństwom w Mezopotamii, Osroenie i Eufratezji

Creator:

Rominkiewicz, Jarosław (1962- )

ORCID:

0000-0002-2999-8455

Subject and Keywords:

kazirodztwo   zakaz kazirodztwa   małżeństwo między bliskimi krewnymi   prawo rzymskie   edykt Dioklecjana z 295 r.   zaratusztrianizm   Justynian I   Justyn II   Mezopotamia   Osroena   Eufratezja   Persja   nowela 154 Justyniana I   nowela 2 Justyna II

Abstract:

Niniejsze opracowanie poświęcone jest 154 noweli Justyniana I oraz 2 noweli Justyna II, ustawom cesarskim przeciwko kazirodczym małżeństwom w Mezopotamii, Osroenie i Eufratezji. Tereny te, należące niegdyś do Persji, znajdowały się od wieków pod silnym wpływem perskiej cywilizacji. Jednym z istotnych przejawów perskiej obyczajowości w tych trzech wschodnich prowincjach były endogamiczne małżeństwa zawierane między bliskimi krewnymi: zstępnymi pierwszego stopnia, a także między rodzeństwem. Autor stara się wykazać, że podejmowane przez rzymskich władców próby wprowadzenia egzogamicznego modelu małżeństwa na tym obszarze okazały się nieskuteczne. Główną tego przyczyną był fakt, że dla wyznających zaratusztrianizm mieszkańców tych ziem małżeństwa między bliskimi krewnymi stanowiły istotny element ich religijnej tożsamości, były bowiem w tej religii zalecane i preferowane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Pikulska-Radomska, Anna. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-72-4

DOI:

doi:10.34616/23.19.093

Language:

grc   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 147)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jarosław Rominkiewicz

Autor opisu:

TK