Object

Title: “She may have charmed him”. Gender Violence and Victim-blaming of Incest Survivors in PolishAuto/biographical Narratives ; "A może ona go czarowała". Przemoc ze względu na płeć i obwinianie ofiar kazirodztwa w polskich narracjach (auto)biograficznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

“She may have charmed him”. Gender Violence and Victim-blaming of Incest Survivors in PolishAuto/biographical Narratives  
"A może ona go czarowała". Przemoc ze względu na płeć i obwinianie ofiar kazirodztwa w polskich narracjach (auto)biograficznych

Creator:

Klimek-Dominiak, Elżbieta

Subject and Keywords:

gender violence   autobiography   incest trauma   victim blaming   taboo  
autobiografie   przemoc/płeć   trauma kazirodztwa   obwinianie ofiar   tabu

Abstract:

Although in the United States of America personal narratives documenting gender violence have been discussed since the 1970s, in Poland public disclosure of this type ofviolence in published autobiographical narratives is still a taboo subject, despite the fact that this prohibition does not apply to the practice of such violence in diverse social groups due tomultiple, intersectional causes of gender asymmetry. Women authors of recentauto/biographical testimonies about domestic sexual violence are often stigmatized for breaking this social taboo although they show incest in the context of other forms of discrimination and transgenerational traumas. Auto/biographical narratives of Ewa Wanat, „Molestowana w domu” („Abused at home”), Halszka Opfer, „Kato-tata. Nie-pamiętnik” (Sado-daddy. Non- memoir) and Katarzyna Surmiak-Domańska, “Mokradełko” (Boggyland), highlight intersections between masculine domination and reproduction of patriarchy in Polish society, in which quite a lot of women are also actively involved. Narrators look for reasons behind aggression and sadism in the vicious circle of domestic violence and the post-war traumas. Nonetheless, their community often blames the victims for exposing the violence. Prioritizing of family’s integrity, separation between the private and the public sphere and economic dependence of victims and witnesses on the perpetrators often result inpost-traumatic sexualization of the victimized person, which limits to a large degree their ability to form satisfying relationships, pursue self-realization, and effects reproduction of the dysfunctional family model. The first published incest autobiographical narrative, which has been included in the syllabus of Silesian University, initiates an attempt to break down this taboo.  

Choć w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej debata na temat osobistych świadectw przemocy ze względu na płeć rozpoczęła się w już latach 1970., to w Polsce ujawnianie takich doświadczeń w narracjach autobiograficznych wciąż jest tematem tabu, mimo że nie jest nim objęte ich praktykowanie w różnych grupach społecznych z powodu wielowymiarowych przyczyn asymetrii płci. Autorki publikowanych od niedawna polskich świadectw (auto)biograficznych o przemocy seksualnej w rodzinie podlegają silnej stygmatyzacji z powodu naruszenia tabu społecznego, mimo że często ukazują one kazirodztwo w złożonym kontekście krzyżowania się różnych rodzajów dyskryminacji i wielopokoleniowych traum. Narracje (auto)biograficzne „Molestowana w domu” Ewy Wanat, „Kato-tata. Nie-pamiętnik” Halszki Opfer i „Mokradełko” Katarzyny Surmiak-Domańskiej wskazują na ważne powiązania między męską dominacją symboliczną i reprodukcją patriarchatu w polskim społeczeństwie, w którą aktywnie zaangażowane są również liczne kobiety. Bohaterki wyżej wymienionych narracji szukają przyczyn agresji i sadyzmu sprawców w cyklu przemocy rodzinnej oraz powojennych traumach. Natomiast ich otoczenie często szuka tych przyczyn w samych ofiarach. Absolutyzowanie więzi rodzinnych, rozdział między sferą prywatną i publiczną oraz uzależnienie ekonomiczne ofiar i świadków często przyczyniają się do wytworzenia traumatycznego wzorca płci u wiktymizowanych osób, ograniczającego w znacznym stopniu ich możliwości nawiązania więzi społecznych, dążenia do samorealizacji oraz powodującego reprodukowanie dysfunkcjonalnego modelu rodziny. Pierwsza opublikowana przez kobietę polska autobiograficzna narracja na temat kazirodztwa, która została włączona do programu studiów w Uniwersytecie Śląskim, inicjuje próbę przełamania tego tabu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Institute of Sociology, University of Wrocław  
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Majka-Rostek, Dorota. Red.   Banaszak, Ewa. Red.   Czajkowski, Paweł. Red.   Kopciewicz, Lucyna. Rec.

Date:

2015

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:73244   ISBN 978-83-63322-20-5

Source:

Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej. Pod red. Doroty Majki-Rostek, Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego, Wrocław 2015

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Klimek-Dominiak

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jan 21, 2016

Number of object content hits:

901

Number of object content views in PDF format

1231

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/75102

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information