Object

Title: Justynian᾿s Novel 85 "Concerning Arms" ; 85 nowela Justyniana O broni

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Justynian᾿s Novel 85 "Concerning Arms"  
85 nowela Justyniana O broni

Creator:

Rominkiewicz, Jarosław (1962- )

ORCID:

000-0002-2999-8455

Subject and Keywords:

fabricae   fabricenses   Roman army   weaponsns   armour   public monopoly for the manufacture and distribution of weapons   Justinian I   Novel 85  
fabricae   fabricenses   armia rzymska   broń   uzbrojenie   państwowy monopol na produkcję i dystrybucję broni   Justynian I Wielki (cesarz bizantyjski ; 483-565)   nowela 85

Abstract:

The presented study is an introduction and a commentary on Justinian the Great’s Novel 85. In the first chapter, the Author concisely portrayed the nature of the manufacture of arms in the Roman state. The second chapter concerns the workers at state arm’s factories, that is, the so-called fabricenses. In the third chapter, the Author analysed the complicated issue of supervision over state arm’s factories. The fourth chapter is committed to interdiction of the collection of weapons by private individuals which originated from lex Iulia de vi publica, as well as restrictions on weapons’ usage. Chapter five deals with the prohibition on selling weapons to Barbaricum. In the sixth chapter the Author translated and analysed Justinian the Great’s Novel 85, by which the emperor introduced for the first time in the history of the Roman Empire the state monopoly for production and distribution of weapons. In the summary, a further history of fabricae and fabricenses is briefly presented, along with the main changes in the field of production and distribution of arms after Justinian’s death.  

Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem i komentarzem do 85 noweli Justyniana Wielkiego. W rozdziale pierwszym Autor przedstawił zwięźle kwestię produkcji broni w państwie rzymskim. Rozdział drugi dotyczy tzw. fabricenses, czyli pracowników państwowych warsztatów zbrojeniowych. W rozdziale trzecim Autor zajął się skomplikowanym problemem nadzoru nad warsztatami zbrojeniowymi. Rozdział czwarty poświęcił wynikającemu z lex Iulia de vi publica zakazowi gromadzenia broni przez osoby prywatne, a także ograniczeniom w używaniu broni. Rozdział piąty dotyczy zakazu sprzedaży broni do Barbaricum. W szóstym, najważniejszym rozdziale tej pracy, Autor przetłumaczył i omówił 85 nowelę Justyniana, w której cesarz wprowadził, po raz pierwszy w dziejach imperium rzymskiego, państwowy monopol na produkcję i dystrybucję broni. W zakończeniu ukazane zostały zwięźle dalsze losy fabricae i fabricenses, a także podstawowe zmiany w zakresie produkcji i dystrybucji broni w okresie po śmierci Justyniana.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Pikulska-Radomska, Anna. Rec.   Tarwacka, Anna. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128697   ISBN:978-83-66601-44-4 (druk)   ISBN:978-83-66601-45-1 (online)

DOI:

10.34616/23.21.036

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 180)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jarosław Rominkiewicz

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 17, 2023

In our library since:

Aug 30, 2021

Number of object content hits:

568

Number of object content views in PDF format

581

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139232

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
85 nowela Justyniana O broni May 17, 2023

This page uses 'cookies'. More information