Object

Title: The Rights of the Intervener in Fiscal Penal Law ; Uprawnienia interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Rights of the Intervener in Fiscal Penal Law  
Uprawnienia interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym

Creator:

Zajcew-Szwaj, Mirosława

ORCID:

0000-0002-3169-2025

Subject and Keywords:

forfeiture   the institution of intervention   protection of property   the Fiscal Penal Code  
interwencja   uprawnienia interwenienta   prawo karne skarbowe

Abstract:

The article presents the rights of the intervener in Fiscal Penal Law. The institution of intervention is a specific regulation that has no counterpart in common criminal proceedings. The article describes the concept of intervention, deadlines and forms of its notification and the rights of the intervener, whose procedural interest is the prevention of the forfeiture of objects to which he is entitled. It is indicated that the current provisions should be clarified.  

Artykuł przedstawia uprawnienia interwenienta w prawie karnym skarbowym. Instytucja interwencji jest szczególną konstrukcją, która nie ma odpowiednika w postępowaniu karnym. Artykuł opisuje koncepcję interwencji, terminy i formy jej zgłoszenia oraz prawa interwenienta, których interes proceduralny polega na zapobieganiu przepadkowi przedmiotów, do których ma on prawo. Wskazuje się, że obecne przepisy powinny zostać doprecyzowane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96037   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.092

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mirosława Zajcew-Szwaj

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 29, 2019

Number of object content hits:

1 623

Number of object content views in PDF format

1787

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103069

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information