Object

Title: About the rights and obligations of the entrepreneur on the grounds of the Act on employee capital plans ; O prawach i obowiązkach przedsiębiorcy na gruncie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

About the rights and obligations of the entrepreneur on the grounds of the Act on employee capital plans  
O prawach i obowiązkach przedsiębiorcy na gruncie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Creator:

Sieradzka, Elżbieta

ORCID:

0000-0002-4274-3182

Subject and Keywords:

entrepreneur   employee capital plans  
przedsiębiorca   pracownicze plany kapitałowe

Abstract:

The article analyzes the position of the entrepreneur in the current, since 1 January 2019, universal, private and voluntary system for saving economically active people, operating under the name of employee capital plans (PPK). The subject of considerations became the role, rights and obligations of the entrepreneur as an entity employing the system.  

W ramach artykułu przeprowadzona została analiza pozycji przedsiębiorcy w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. powszechnym, prywatnym i dobrowolnym systemie oszczędzania osób aktywnych zawodowo, funkcjonującym pod nazwą Pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Przedmiotem rozważań stała się rola, prawa i obowiązki przedsiębiorcy jako podmiotu zatrudniającego w funkcjonowaniu systemu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95903   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.069

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Sieradzka

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

330

Number of object content views in PDF format

368

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103034

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information