Object

Title: Edukacja konfucjańska w Chinach w okresie cesarskim – narzędzie wdrażania utopii autorytarnej?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja konfucjańska w Chinach w okresie cesarskim – narzędzie wdrażania utopii autorytarnej?

Alternative title:

Confucian Education in Chi na during Imperial Period – a Tool for Creating Conservative Utopia?

Creator:

Zemanek, Bogdan

ORCID:

0000-0002-7952-3378

Subject and Keywords:

Confucian education   Confucian morality   imperial examinations   conservative utopia   imperial China  
edukacja konfucjańska   moralność konfucjańska   egzaminy cesarskie   utopia konserwatywna   Chiny cesarskie

Abstract:

Chinese imperial examination system which evolved into its final form during the Song dynasty, created a social elite, uniformly educated according to Confucian precepts. This system aimed at preparing and recruiting properly morally qualified people who could be entrusted with governing the state, and especially– with managing the populus, morally short-sighted and focused on fulfilling its basic needs. State and private educational institutions inoculated the students with moral teachings, distilled from the examples from the past, regarded as the „golden age” of wise sage-kings and naturally harmonious society. These teachings underscored the importance of strict social hierarchy, obedience to the elder, wiser and of higher social standing in the said hierarchy in which social mobility was possible only through education and examinations. The society organized in this way was to fulfil everybody’s needs and diffuse tensions which could lead to conflicts and wars. This idea of a social system can be qualified as a conservative-utopian project because it postulates that wars and fighting, historically inherent parts of human condition, can be eliminated by educating people into obedient beings, calmly fulfilling their social roles prescribed by the wiser elites.  

System egzaminów cesarskich w Chinach, który przyjął ostateczną formę za dynastii Song, spowodował wytworzenie elity społecznej wykształconej jednolicie, według wzorców konfucjańskich. System ten miał na celu przygotowanie i rekrutowanie ludzi o właściwych kwalifikacjach moralnych, którym można było powierzyć zarządzanie państwem, w szczególności zaś prostym ludem – krótkowzrocznymi nastawionym tylko na zaspokajanie swoich potrzeb. Państwowa i prywatna edukacja, które przygotowywały do egzaminów, wpajały przede wszystkim treści moralne, odwołujące się do wzorców z przeszłości, traktowanej jako „złoty wiek” społeczeństwa żyjącego w naturalnej harmonii. Treści te podkreślały rolę ścisłej hierarchii społecznej, posłuszeństwa starszym, mądrzejszym i zajmującym wyższe miejsca w owej hierarchii, w której awans możliwy był zasadniczo tylko na ścieżce edukacyjno-egzaminacyjnej. Tak zorganizowany system społeczny miał zapewnić wszystkim zaspokojenie ich podstawowych potrzeb i zlikwidować napięcia, prowadzące do konfliktów, w szczególności wojen. W ten sposób pojmowany system można uznać za projekt konserwatywnej utopii, jako że postuluje w drodze wychowania ludzi ku posłuszeństwu i wypełniania odgórnie im przeznaczonych ról społecznych eliminację wojen i walk, historycznie stanowiących nieodzowną część życia ludzkiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136847   doi:10.34616/146551       ISBN 978-83-62618-75-0

Language:

pol

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Rights holder:

Copyright by Bogdan Zemanek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Sep 1, 2023

In our library since:

Mar 20, 2023

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146551

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information